Zaviča​jni mu​zej

Stjepan Gruber Županja

NASLOVNA STRANICA

Obnova drvenoga balkona i fasde na zgradi čardak

Tijekom 2017. godine započeli su radovi na sanaciji drvenoga balkona zgrade muzeja Čardak u Županji zahvaljujući osiguranim sredstvima Ministarstva kulture i Grada Županje za 2017. godinu. Dosadašnji radovi su obuhvaćali razgrađivanje baze stupova i demontaža ograde sa dijagonalnom ispune te pregled i zamjena nazidnica daščanog poda galerije. Od sredine mjeseca rujna u tijeku je dobava nove građe, tesarsko oblikovanje, stolarsko oblikovanje prema postojećim oblicima osnove ograde. Nakon toga uslijediti će zaštita drvene građe premazima za zaštitu od biotskih uzročnika razgradnje i toniranje. Od ostalih sanacijskih radova važno je istaknuti da će se načiniti statičko ojačanje i konsolidacija zidova injektiranjem, a potom u potpunosti uređenje fasade.

Na kraju važno je napomenuti da je planirao, dakako uz suglasnost KO Vukovaru da se galeriji - balkonu vrati prvotni izgled ograde kakav je zabilježen na fotografiji s poč. 20. stoljeća. Time bi Čardaku vratili prvotni izgled tj. izgled graničarske stražarnice što bi dakako bilo od izuzetnoga značaja za Muzej i Grad Županju.