Gradski muzej Županja

Virtualna i multimedijalna izložba ''Za šaku denara''

za šaku dinara

Virtualna izložba o numizmatičkoj zbirci muzeja u Županji "Za šaku denara" prikazuje stručno obrađen kovani i tiskani novac iz fundusa Muzeja koji do sada nije bio prezentiran javnosti.

Prezentirajući dosad neobjavljene predmete, ova se jedinstvena i interaktivna izložba, oslanja i na istraživanja koja su prethodila ostvarenju izložbe pod nazivom Numizmatička povijest županjske Posavine iz 2020. godine.

Ova je izložba plod suradnje kustosa Hrvoje Tkalac iz Zavičajnog muzeja Stjepan Gruber Županja i kustosa Miroslava Nađa iz Arheološki muzej u Zagrebu - AMZ.

Veliko hvala svim suradnicima!

Dizajn i izrada: QtouR - virtualni vodič & BRACHA - kulturne i kreativne industrije (https://bracha.hr/)

https://qtour.org/za-saku-denara/