Zaviča​jni mu​zej

Stjepan Gruber Županja

NASLOVNA STRANICA

U muzej u Županju stiže pomoć iz svih hrvatskih muzeja!

Danas je Muzeju u Županji stigao kamion s donacijom koje su poslali kolege iz Ministarstva kulture, prijevoz organizirao Muzej za umjetnost i obrt!

Ministrica kulture RH dr. sc. Andrea Zlatar Violić i i Pomoćnica ministrice mr. sc. Vesna Jurić Bulatović djelatnicima Muzeju u Županji uputile iskrene čestitke za angažman na spašavanju ljudi i imovine te pravovremenu evakuaciju kulturne baštine. U ranim jutarnjim satima Đakovački muzej donio donaciju Muzeju Županji! Velika hvala svima u ime djelatnika Muzej u Županji!